Аутсорсинг на услугите за управување со флота

Управувањето со флота е комплексен процес за кој се потребни посебни вештини и искуство за успешно да се управува со возилата на компанијата. Safe Fleet помага на менаџерите на возен парк во управувањето со флотата со тоа што овозможува аутсорсинг услуги кои обезбедуваат одржување и помош на компаниите.

Овие услуги вклучуваат консултации за тоа како да се зголеми ефикасноста, оптимизираат трошоци и овозможуваат анализа на податоците добиени од Safe Fleet апликацијата. Информациите добиени од анализата на активностите на возниот парк придонесуваат за одлуки кои се од суштинско значење за подобрување на управувањето со возниот парк.

Со аутсорсинг на услугите за управување на флота, ќе ги добиете следниве придобивки:

  • Намалување на трошоци – плаќате за аутсорсинг услуги многу помалку отколку да имате вработен со полно работно време.
  • Насочување кон клучните вештини– можете да го користите времето определено за користење на софтвер за да ги исполни задачите кои се сметаат за приоритет.
  • Ги забрзувате бизнис процесите– со целосното имплементирање на функциите на Safe Fleet Ви се зголемува и ефикасноста на компанијата, а со тоа ви се зголемуваат и приходите.

Побара Понуда!