Комуникација со возачот

Без разлика колку добро сте ги испланирале рутите и активносите на возачите, работите можат да се променат и вие морате соодветно да се прилагодите. Можете да бидете во контакт со возачите од флотата кога и да ви е потребно. Двонасочна комуникација е од суштинско значење за правилно исполнување на дневните активности кои доведуваат до зголемена ефикасност на флотата и намалување на оперативните трошоци.

Двонасочна комуникација со возачот

 

Safe Fleet ви овозможува двонасочна комуникација преку апликацијата Safe Chat. Со оваа апликација, диспечерот може да доделува задачи, да праќа пораки во зависност од нарачките, да ги менува дестинациите, нарачките и времето за испорака. Возачите можат да враќаат со пораки директно кон диспечерот преку апликацијата која е инсталирана на нивните паметни телефони.

Праќање бесплатни пораки преку апликацијата Safe Fleet

 

Доколку сакате ефикасна и постојана комуникација со мали трошоци, Safe Fleet порталот дозволува праќање на бесплатни текстуални пораки преку апликацијата. На овој начин, можете на едноставен и брз начин да праќате задачи на возачите.


Побара Понуда!