Напредни функции

SafeFleet е апликација за управување со флота на возила, креиран да ја понуди целосната слика на активности кои ги извршувате. Преку напредните функционалности, SafeFleet ви ја нуди можноста, во реално време, да управувате со опремата, вработените и ресурсите. Земајќи ја во предвид специфичноста на секоја индустрија и компанија, SafeFleet обезбедува повеке функции базирани на употреба на сензори, но истотака и дополнителни можности за подобрување на управувањето со флотата.

FliGo апликација

fliGO е мобилна апликација за iOS и Android развиена од SafeFleet, која овозможува следење на возилото директно од мобилниот телефон. Оваа апликација дозволува следење базирано на GPS, праќање на предупредувања во реално време и помага во подобрувањето на начинот на возење и избегнување на кражби.

Следење преку сателит

Доколку не сакате ажурирањето на моменталната позиција на возилото да зависи од ГСМ сигналот на мобилниот оператор, можете да изберете ажурирање преку сателит. Благодарение на оваа опција, позицијата постојано се ажурира, без разлика дали возилото патува во тунел, паркирано е во подземен паркинг, патува по планински предели или е во реони каде што нема ГСМ сигнал.

Температурен сензор

Оваа каректеристика на SafeFleet порталот е многу важна за корисниците чија активност вклучува транспорт на жива стока, фармацевски продукти и расипливи производи. Со помош на температурен сензор, Вие сте сигурни дека производите или стоката се транспортираат во оптимални услови до нивната крајна дестинација. Постои можност да се постават минимални и максимални прифатливи граници, и секогаш кога овие граници ќе се надминат добивате известувања онлајн, на платформата или преку емејл.

Други специјални сензори

SafeFleet уредите можат да бележат, благодарејќи на нивните сензори, широк спектар на промени на состојбата. Во апликацијата на SafeFleet можете да видите доколку се отворени или затворени вратите на приколката, кога започнува или запира пумпата за притисок, се врши закачување и откачување на приколката или доколку има саботажа на уредот. Сите информации кои ви требат можете да ги најдете во извештај, кој дава информации за секое од возилата.

Побарај Понуда!

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies Read More

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close