Одредување на рути

Растојанието поминато на возилата во Вашата флота од почетната позиција до крајната дестинација е значаен параметар кој се користи за оптимизација на патувањето. Која е Вашата цел: да се намалат трошоците или да се изврши доставата кон корисниците на време? Без разлика на одговорот, SafeFleet ви овозможува да ја одредите најратката и најефтината рута за движење.

 

Одредување на рути базирано на време

 

SafeFleet Ви помага да ја пресметате најдобрата рута за да стигнете на Вашата дестинација на време, во согласност со ограничувањата на сообраќајот. Кога ќе поставите рута базирана на време, апликацијата генерира оптимално решение, кои пресметки се вршат земајќи ги во предвид неколку варијабли: ограничувањата за патување во одредени правци, забрана за движење во одредени ленти на патот како и вртење на патот, сезонски ограничувања итн.

 

Одредување на рути базирано на трошоци

 

Најкратката рута не е секогаш и најефтина. Со цел да се држат оперативните трошоци под контрола, SafeFleet ви помага да го најдете најдоброто решение врз база на избраната рута и врз база на спецификацијата на возилото. Со калкулирање на патарините и оперативните трошоци кои се добиени врз база на спецификацијата на возилото, би можеле да ја одредите оптималната рута со најмалку трошоци.

Побара Понуда!

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies Read More

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close