Телекомуникации

Како го следите начинот на кој возачот управува со возилото?
Дали е лесно да се справите со возилата кои се на пат?
Кои начини ги користите за намалување на потрошувачката на гориво?

Како Раководител на флота на возила во Телеком индустријата, вие треба да водите сметка за возилата кои се користат од страна на продажните агенти и тимовите за одржување. Следејќи ги возилата како се користат, може да увидите дали вработените ги почитуваат работните саати и работните задачи кои им се дедицирани, но и дали начинот со кој возачите управуваат со возилото влијае на оперативните трошоци.

Како SafeFleet ви помага да управувате со фолтата?

Управување на Продажниот тим

 

Проверка на рутите

 

SafeFleet Порталот ви овозможува да креирате предефинирани рути, и движењето на вашите тимови за сервис и интервенција да биде во согласност со овие рути. Извештајот за Совпаѓање на Траекторија ви дава целосна слика на рутите поминати со возилата. Предноста на рути може да се искористи истотака и за функцијата на Геозони.

Поминување низ Точки од Интерес

 

Посетите на Точките од Интерес е еден од извештаите генерирани од страна на SafeFleet, кој е корисен за следење на возилата кои се користат од страна на продажните агенти и тимовите за одржување. Овој извештај покажува време и времетрање на запирање на точките од интерес, како што се дирекцијата на компанијата, бензиски станици, или пак одредени адреси на корисниците

 

Детали за дневните активности

 

Со помош на извештајот за Дневен Преглед, SafeFleet ви обезбедува графички приказ на тоа како всушност се користат возилата од страна на возачите. Вие имате можност да поставите работни часови во самата апликација и со самото тоа можете да добиете извештај за сите патувања во рамки на работните часови и вон работните часови.

Контрола на Трошоци

Контрола на трошоците за гориво

 

 

Профил на возење на возачите

 

SafeFleet ви овозможува да ја следите потрошувачката на гориво со помош на 4 методи: сензор за гориво, читање на податoци од борд компјутер преку FMS, информации врз база на полнења на гориво во возилата и со пресметка на просечна потрошувачка. Со помош на овие функционалности од апликацијата, можете да одредите колку е потрошувачката на гориво за секое едно возило.

Профил на управување на возачите со возилото

 

Агресивното возење влијае во голема мерка на потрошувачката на гориво, но исто така може да доведе до трошоци поврзани со плаќање на казни, поправка на оштетувањето на возилото во случај на сообраќајна незгода. SafeFleet порталот ви овозможува да креирате профил за секој возач на основ на функциите кои го следат начинот на управување со возилото: ненадејни забрзувања или кочења, сообраќајни незгоди, надминување на дозволената брзина и неоправданиот статус на мирување на возилото со вклучен мотор.

 

Патување за приватни цели

 

Недостатокот на одвојување на различните видови на патувања, придонесува да имате потешкотии во намалување на трошоците за гориво. Safe Fleet апликацијата ви овозможува да поставите распоред на работни часови и денови директно преку порталот или пак може да оставите можност, возачот да ги означи патувањата кои се за потребите на компанијата и тие што се приватни. Функцијата Геозони, ви дава можност за следење на регионот во кој се движи возилото и поставување на видот на патувањето.

Компании во телеком индустријата кои користат решенија на SafeFleet

                      

Побара Понуда!

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies Read More

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close