fliGO

Мобилна аплиакција за вашата флота

Благодарејќи на fliGO ги имате најважните информации за вашата флота на вашиот мобилен телефон!

Одбери fliGO за да добиете комплексни извештаи за вашите возила во било кое време и на било кое место:

Моментална позиција

Имајте преглед на позицијата на вашето возило на мапа во реално време и најдете ја оптималната рута да дојдете до вашата финална дестинација:

Патувања

Следете го растојанието кое го поминува возилото, потрошувачката на гориво, максималната брзина и начинот на кој се управува со возилото.

Начин (профил) на возење

Секое ненадејно забрзување и кочење, надминување на дозоволената брзина или пак сообраќајна незгода е запишана во апликацијата за да можете да имате целосна контрола врз управувањето со возилото.

Преглед на активности

Графички преглед на начин со кое е управувано вашето возило во одреден временски интервал: дневно, неделно месечно или годишно.

Информации за вашето возило

Контролниот панел ви дава постојано ажурирани податоци за вашето возило, како што е потрошувачка на гориво, датум на истек на осигурување на возилото, периодичните технички прегледи и вињетки (патарини).

Точки од интерес

Можете да ги гледате сите точки од интерес кои ги поминува вашето возило кои можат да бидат поставени во одредени категории: продажни центри, бензиски станици, бизнис и останати категории.