SafeChat

SafeChat е мобилна, веб базирана апликација која овозможува двонасочна комуникација помеѓу диспечерот и возачите.

 

Едноставна комуникација помеѓу диспечерот и возачот и помеѓу самите возачи

 

Има случаеви кога возачот има потреба да испрати до диспечерот различни информации или пак да го информира диспечерот за одредени промени или пак проблеми настанати во тек на патувањето. За такви случаеви, SafeChat овозможува двонасочна комуникација помеѓу диспечерот и возачот. Истотака возачите можат да комуницираат директно помеѓу себе користејќи ја истата апликација.

 

Испраќање на пораки до сите возачи-ќе биде овозможено наскоро

 

Аплиакцијата дозволува користење на чет соба каде што и диспечерите и возачите можат да ипраќаат групни пораки до сите свои колеги кои користат Safe Chat апликација.

 

Интеграција со апликација за ГПС Навигација

 

Диспечерот има можност да испрати на возачот дестинацијата со ГПС координати, и Safe Chat апликацијата ќе ги отвори кординататие користејќи навигација која е претходно инсталирана на паметниот телефон или таблет и со тоа ќе може да го води возачот до финалната дестинација користејќи други апликации.

Ефикасно управување со работната сила- ќе биде овозможено наскоро

Испраќањето на работни задачи или пак точки на дестинации на возачот, е овозможено преку опцијата “Навигациона Задача” од менито, преку која диспечерот може многу едноставо да го следи статусот на возилата/возачите и воедно може да додели работна задача во зависност од тоа кое возило е слободно.Возачот има можност да ја прифати или пак одбие задачата.

 

Вчитување на слики и документи- ќе биде овозможено наскоро

SafeChat овозможува вчитување на на слики или пак документи директно од паметниот телефон или таблет за да може да ги испрати до диспечерот или останатите возачи.

Побарај понуда!